Historikk fra 1991 til 2009

Historikk

Stedet var Zoar, og interessen var upåklagelig med et frammøte på ca 30 personer.

Drangsholt og Grødum Velforening så dagens lys den 18. april 1991.

, Ulf Åsen og Tomas Krageboen.

Første leder var Lisa Krageboen (som nå er flytta fra bygda), og med seg i styret hadde hun Marianne Gabrielsen, Øyvind Bjorvand,

Ca 60 husstander meldte seg som medlemmer, og første kontingenten var kr 50 pr. år.  I 2005 var medlemstallet oppe i 70.

Første post på programmet var å planlegge Presthåla som bade- og møteplass for folk i bygda.  Den første store dugnaden fant sted den 27. mai 1991 og da blei plassen rydda for småkratt og annet rusk og rask.  Den første store St. Hansfeiringa fant sted samme året med bortimot 100 tilstede.  Styret sørga for natursti og andre aktiviteter for store og små.  En ny tradisjon med St. Hansfeiring i Presthåla var etablert.

Selve badeplassen blei  til med god økonomisk hjelp fra Kristiansand kommune.  Ole Johan Grødum spanderte sand til badeplassen.  Etter hvert blei det kjøpt inn benker, bord, leker og annet nødvendig utstyr.  Flytebrygga kom på plass i 1997.

Vei ned til Presthåla blei bygd i 2001, også den med økonomisk støtte fra Kristiansand kommune.    Det var til å begynne med noen som kjørte ned med bobiler, men det satte velforeninga en stopper for.  I 2009 blei det satt opp en bom som stenger fysisk for bilkjøring.

Velforeninga sendte i 1991 søknad om forlengelse av veibelysninga til snuplassen på Grødum. Svaret var dessverre negativt.

År om annet har velforeninga arrangert hyggelige vandreturer i nærområdet, bl a til Drangsholtvann. 

Nissefesten før jul på låven hos Tomas og Marianne fant første gang sted den 7. desember 1997.  Denne tradisjonen holder seg fortsatt og er et av de faste høydepunktene før jul for de små (og store) i bygda.   Fast meny er grøt og saft, og nissen kommer hvert år. 

I 2006 kom det melding fra kommunen om stenging av gangbroa mellom Grødum og Foss på grunn av store skader.  Velforeninga ved leder Tor Punsvik engasjerte seg veldig aktivt i arbeidet med å få ny bro.  Det var mye fram og tilbake før bystyret endelig vedtok å bygge ny.  Først i 2009 blei den gamle revet, og 23. oktober samme var det høytidelig åpning av ny bro over til Foss.

Etter Randi var Hans Malterud leder i mange år før Tor Punsvik overtok.

I

fravær på Svalbard har Hans igjen stilt opp.

Randi Corneliussen overtok ledertrøya etter Lisa.

Det har i alle år vært en god dugnadsånd i bygda.   Spesielt gjelder det Presthåla som har vært bevart på en flott måte. 


(Dette var kun et lite knippe av de viktigste sakene  velforeninga har engasjert seg i gjennom snart 20 år ).

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtva...

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. t...

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre ett...