Fotoalbum

Filterduken er tette
Filterduken er tette
Flere steder "lekker" det ut i bekken
Flere steder "lekker" det ut i bekken
Hogsen har satt sine spor i terrenget.
Hogsen har satt sine spor i terrenget.
Her renner gjørme rett ut i Stemtjønn
Her renner gjørme rett ut i Stemtjønn
Filterduk er lagt ut, men blir fort tette.
Filterduk er lagt ut, men blir fort tette.

Disse bildene er  tatt rett etter de store nedbørsmengdene i august 2011. Som bildene viser har kombinasjonen mye vann og tung skogsdrift nær vannkilden vært katastrofalt for vannkvaliteten.

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtva...

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. t...

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre ett...